Referater og beretninger

Referater fra møder og aktivitets GF.

Herunder kan du læse referater fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder - se her.

Generalforsamlinger - se her

Vedtægter

TRIF Tennis har ikke egne vedtægter, men du kan hente hovedforeningens vedtægter her.

Vedtægter

Aktivitetsgeneralforsamling i tennis 2024

Referat af AKTIVITETS GENERALFORSAMLING TENNIS 16.matts 2024.
Afholdes klokken 12:30 i pyramiden i RIC:

Dagsorden ifølge TRIF`s vedtægter: Referat tilføjet med kursivt.
1)Valg af dirigent. Orla Knudsen blev valgt.
2)Formandens beretning. Vedlægges referatet som bilag.
3)Orientering om klubbens økonomi og fastsættelse af kontingent for 24/25. Formanden gennemgik status dags dato et overskud på 8977kr, vedlægges som bilag. Kontingent grupper og satser indstillet til hovedforeningen at blive de samme som i 2023-2024.
4)Behandling af indkomne forslag. Fremover deles arbejdet og indtægten for arbejdet med Syddjurs Teaterforening med foreningen ”Motion og samvær”. Bolde til samspil indkøbes i april og august af klubben og må kun bruges til instruktion og samspil.
5)Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget som består af Annalise, Svend, Viggo og Torben. I møderne deltager desuden Sven fra Ungdomsskolen. (Viggo og Torben er på valg).Viggo og Torben genvalgt, desuden blev Sven Leonhard valgt i som 5. person i bestyrelsen.
6)Valg af suppleanter til aktivitetsudvalget pt. er det Lillian og Orla. Lillian og Orla genvælges som suppleanter i  aktivitetsudvalget.
7)Orientering fra TRIF hovedforening samt fra samarbejdet DGI/DIF. Formanden (Torben) orienterede fra fællesbestyrelses mødet den 27/2 om Pia Bæks meget interessante foredrag om klubsynlighedeller mangel på samme og fortalte om den nye hjemmeside hvor Lillian fremover er redaktør. I  netværksmødet for tennisklubber på Djursland deltog formanden og fortalte nyt herfra b.la om klubbredde, hvordan man får trænere, om områdetræner Simon og om kommende aktiviteter på Djursland.
8) Evt. herunder betaling af kontingent for sæsonen 24-25 (efter 1. maj) samt orientering om: Efter aftale med kasseren kan der først betales kontingent for sæson 24-25 efter 1. maj. Det betyder at april spilles på det gamle kontingent og at evt. nye får en prøvemåned.

Tennisdatoer i foråret 2024 og lidt mere

16/3 skumtennis og GF
19/3 Padel
23/3 Skumtennis i hal 1 (afslutning indendørs)
26/3 Padel sidste gang i foråret

2/4 kl. 10 vi mødes til baneklargøring
6/4 kl. 10 Standerhejsning med spil og pølser.

Herefter
 60+ Om tirsdagene kl. 10-12
Onsdage for alle kl. 16;30-18
Lørdage samspil alle 10-12
Instruktion mandage 16:30-18 oprettes efter behov.

Lørdag den 27/4 Tennissportens Dag 10-12 herefter måske grille grill.