Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Thorsager Rønde Idræts forening

Handelsbetingelser - Generelt

Da oprettelsen af hold og aktiviteter afhænger meget af antallet af tilmeldte, er alle tilmeldinger bindende, og kan ikke fortrydes efter godkendelse af online betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret. Pengene hæves ved tilmelding, men vil blive tilbagebetalt, hvis holdet ikke oprettes. Det forventes ikke at deltagerne medbringer nogen dokumentation for tilmelding/betaling ved fremmøde. Holdlederne vil have lister, hvoraf det fremgår, hvem der er tilmeldt! Ved tilmelding accepterer man, at vi vil sende nyhedsinformationer ud, samt andet nyttigt info til holdene. Der vil blive taget situations billeder på holdene, disse benyttes på hjemmeside og Facebook. Spørgsmål vedr. din bestilling kan rettes til:

Thorsager Rønde Idræts forening

Navn Navnesen
E-mail: e-mail@mail.dk
Tlf. xxxx xxxx

Handelsbetingelser - Abonnement

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Thorsager Rønde Idræts forening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Thorsager Rønde Idræts forening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Thorsager Rønde Idræts forening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Thorsager Rønde Idræts forening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra Thorsager Rønde Idræts forenings hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan af Thorsager Rønde Idræts forening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Thorsager Rønde Idræts forening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordrer i vores webshop. Thorsager Rønde Idræts forening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.Thorsager Rønde Idræts forening.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Thorsager Rønde Idræts forening, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Thorsager Rønde Idræts forening som dataansvarlig give enhver, der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Thorsager Rønde Idræts forening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Thorsager Rønde Idræts forenings fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Thorsager Rønde Idræts forening
xxxvej x
xxxx xxxxxxxx
CVR-nr. xxxxxxxx

E-mail: e-mail@mail.dk