Fælles udvalget

Fællesudvalgets arbejde

Fællesudvalgets overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder, at fællesudvalget først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for Thorsager Rønde Idrætsforenings drift og udvikling.

Nogle eksempler på bestyrelsens opgaver kan være at:

  • Udvikle strategi
  • Styre økonomien, udarbejde og følge op på budgetter
  • Sikre, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
  • Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
  • Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn
  • Fungere som arbejdsgiver (hvis foreningen har lønnede ansatte)
  • Kommunikere med omverdenen
  • Interesse håndtering
  • Sikre generationsskifte

Fællesudvalget skal ikke nødvendigvis skal løse alle opgaver selv, men kan involvere flere medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende. Men ansvaret for, om opgaverne bliver løst, ligger hos udvalget selv.

Fællesudvalget - FU

Thomas Reffstrup Hovedformand TRIF
Søren Sloth Althoff Andersen
Søren Sloth Althoff Andersen Gymnastik Formand, Instruktør & TRIF Bestyrelsesmedlem
Annemarie Vad Simonsen
Annemarie Vad Simonsen TRIF Hovedforening Bestyrelsesmedlem
Anders Brejnholm
Anders Brejnholm Formand TRIF Fitness og bestyrelsesmedlem i TRIF hovedforening

Andre

Hanne Østergaard Heinesen
Hanne Østergaard Heinesen Kommunikationsansvarlig
Lotte Quist Bogholder