Tilmelding og betaling

Kontingent for sæson 2024/25

Tilmelding til Tennisafdelingen kræver medlemsskab af Trifs Hovedforening. - Opret/betal dette kontingent under fanen: Mit-medlemsskab.
Har du brug for hjælp, så kontakt Annalise Laursen mobil 22661858 eller en anden i bestyrelsen.
Hvis du ikke et døgn efter indmeldelsen har fået koderne til banerne og klubhuset, så kontakt Sven Leonhard på mobil 20152448.
Er du nyt medlem, så kontakt Annalise. Hun kan så møde jer på banerne og fortælle, hvordan det hele fungerer, b.la nøgleboksene.

Aldersgruppe I alt kr. Heraf HK
Børn (født efter 1/1 -2014) 350 150
Juniorer (1/1-2006 til 31/12-2013) 450 150
Seniorer (født før 1/1-2006) 800 150
Pensionister (før 1/1-1964)(60+) 700 150
Nystartede efter 1/11-2024 incl. skumtennis  300 150
Feriemedlemsskab (max. 4 uger ) 300 0
Skoleudlån særlig låneaftale begge baner 150/time  
Gæstespiller ifølge med medlem (Mobile Pay**) 25/time  

*Skumtennis afregnes separat med 20 kr. pr. spillegang (ca. 2 timer). Har man betalt hovedforeningskontingent, er kontingentet 150 kr. (mailingliste) frem til 1/4 året efter.

**Hvis man gerne vil spille med en gæst (ikke medlem), betales 25 kr./time ved mobilepay til 20202235. Husk at skrive 'gæstespiller' og 'medlemmets navn'.


For information om medlemskab kontakt Torben Sattrup; skriv mail til trif.tennis.roende@gmail.com eller kontakt en fra bestyrelsen.


 

Holdoversigt

Se herunder

Noter

Adgang til tennisbanerne:

For at spille på banerne skal man være medlem af TRIF og tennisafdelingen. 
Banerne bookes via hjemmesiden. 
Adgang til banerne får man ved hjælp af en kode. Koden er privat og må ikke gives videre.
Koden skiftes efter behov; når det sker, får medlemmer en mail med en ny kode.
Adgang til klubhuset foregår ligeledes via en kode til nøgleboksen.

Er der noget, der ikke virker, så kontakt formanden eller en fra bestyrelsen. 

Søndag den 19. september 2022 indviede vi vores nye tennisbaner i Rønde. Banerne kunststofbaner og kan føles en anelse anderledes at spille på, men til gengæld kan der spilles det meste af året, hvis vejret tillader det.