Nyhedsbrev Februar 2024

Sommerudflugt - bogkasse

Hej alle
Foråret er på vej , det er bare så dejligt at se vintergækker, krokus og erantisblomstrer smukt og frejdigt, påskeliljerne er på vej og fuglene er
blevet forårskåde.

”Rudolf” var nådig ved Seniorlunden, kun et enkelt lille træ måtte lade livet og der ligger stadig en masse smågrene på banerne, og en fantastisk lørdag med sol og let vind får forhåbentlig vandstanden til at synke.

Tanken om Syddjurs Krolfmesterskaber er skrottet, - på grund af manglende opbakning.

Krolf’erne har været til årets første Træf, i Åstrup, dejligt vejr, højt humør og godt gensyn med krolfvennerne.

De ansøgte og bevilgede §18 midler står nu på kontoen til brug på sommerens fælles udflugt, torsdag d. 13. juni, med sejltur på Skanderborg Sø, buffet til frokost på Vester Mølle, rundvisning, kaffe og lagkage, lokal guide på turen, endeligt program og pris kommer senere, det lyder rigtig spændende, så afsæt allerede nu datoen.

Kirsten P. fik en god idé og nu har vi en bogbyttekasse, den står i Huset og er allerede i brug, har du nogle bøger, du synes er læseværdige, læg dem i kassen og fin nogle nye.

Det er dejligt at se, der hver gang kommer så mange, trods kulde, regn og blæst, krolf’erne fryser fingrene, gå’erne kommer efter imponerende mange kilometer tilbage til kaffen med dejligt røde kinder

Nye er kommet til i vinterens løb, dejligt at se jer og I ønskes velkomne til aktiviteter og socialt samvær på Seniorlunden.

Vi se til FRISK LUFT – BEVÆGELSE og FORNØJELSE

Med venlig hilsen
Søster