22 aug
2024
  • Torsdag, 11.30 – 15.00
  • Pyramiden - Rønde Idrætscenter

Generalforsamling torsdag den 22/8-2024

Årlig generalforsamling i Senior 60+

Generalforsamling
Torsdag d. 22. august 2024 i Rønde IdrætsCenter
Dagen vil forløbe nogenlunde således:
Efter formiddagens aktiviteter kl. ca. 11.30-11.45 mødes vi i Hallen og afholder
generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Orientering af regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår en forhøjelse på kr. 20,-)
5. Behandling af indkomne forslag (bestyrelsen i hænde senest 12. august)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg: Mona Dyrup (modtager IKKE genvalg)
Pia Bøgh (modtager genvalg)
Søster Ibsen ( modtager genvalg)
7. Valg af suppleanter.
På valg: Myrna Rasmussen (modtager genvalg)
Bent Vinding ( modtager genvalg)
8. Valg af kassererobservans.
På valg: Bente Pedersen (modtager genvalg)
9.Eventuelt

***********************

Efter endt generalforsamling fællesspisning og sommerhygge, har nogen et festligt
indslag, er det meget velkomment.
Af hensyn til maden er der tilmelding og egenbetaling kr. 50.- senest onsdag d. 14.

august. Drikkevarer købes i hallen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen